catholic Tag

Görüntüleme Testleri: Beyin kanamasının tanısında en yaygın kullanılan yöntemlerden biri görüntüleme testleridir. If you enjoyed this post and hart you would certainly such as to get additional details regarding besides kindly see our web page. Bu testler, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme...